0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Karel Brozhik
۳
۱
Jakub Jenicek
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Stanek
-
-
Vaclav Svoboda
Finished
۰۰:۰۰
Tonar Lukas
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۲
۳
Duy Tiep Vu
Finished
۰۰:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Josef Grill
Finished
۰۰:۳۰
Vaclav Svoboda
-
-
Zdenek Slama
Finished
۰۰:۳۰
Duy Tiep Vu
۳
۲
Milan Urban
Finished
۰۰:۳۰
Antonin Belonoznik
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۱:۰۰
Radek Sikora
-
-
Michal Macurak
Finished
۰۱:۰۰
Milan Regner
۰
۳
Tonar Lukas
Finished
۰۱:۰۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Vladimir Stanek
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Milan Urban
Finished
۰۱:۳۰
Duy Tiep Vu
۰
۳
Antonin Belonoznik
Finished
۰۲:۰۰
Tonar Lukas
۲
۳
Josef Grill
Finished
۰۲:۰۰
Vaclav Svoboda
-
-
Zdenek Slama
Finished
۰۲:۰۰
Michal Macurak
-
-
Radek Sikora
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۱
Karel Brozhik
Finished
۰۲:۳۰
Tomek Batog
۱
۳
Frantisek Just
Finished
۰۲:۳۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۳:۰۰
Denis Hofman
۱
۳
Milan Klement
Finished
۰۳:۰۰
Frantisek Just
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۳۰
Tomek Batog
۱
۳
Denis Hofman
Finished
۰۴:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۰۰
Jakub Jenicek
۳
۰
Jiri Louda
Finished
۰۴:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۴:۳۰
Karel Brozhik
۰
۱
Jiri Ruzicka
inprogress
۰۵:۰۰
Frantisek Just
۰
۱
Denis Hofman
inprogress
۰۵:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup
Igor Akimov
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۰:۰۰
Vadim Misevra
۳
۱
Vladimir Naumovich
Finished
۰۰:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۱
Dmitry Yurkov
Finished
۰۰:۳۰
Dmitriy Derevinskiy
۳
۲
Sergey Buluy
Finished
۰۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۱
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۳۰
Vladimir Naumovich
۳
۱
Mykchailo Styranets
Finished
۰۲:۰۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۰۰
Igor Akimov
۱
۳
Dmitriy Derevinskiy
Finished
۰۲:۳۰
Mykchailo Styranets
۳
۲
Vadim Misevra
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۲
Sergey Kireev
Finished
۰۳:۰۰
Alexander Pogonov
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Naumovich
۰
۳
Vadim Misevra
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۴:۰۰
Alexander Pogonov
۱
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۳۰
Vitaliy Solovey
۱
۰
Alexander Pogonov
inprogress
۰۵:۰۰
Mykchailo Styranets
۰
۱
Vladimir Naumovich
inprogress
۰۵:۰۰
  Russia Liga Pro
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Alexander Alexeev
Finished
۰۰:۰۰
Oleg Kharlakin
۱
۳
Igor Zemit
Finished
۰۰:۳۰
Viktor Kalachev
۳
۰
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۰۰
Andrey Pravdnov
۲
۳
Vladislav Chakhur
Finished
۰۱:۱۵
Roman Astreev
۳
۰
Ivan Pandur
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Staroverov
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۱:۴۵
Vadim Putilovsky
۳
۲
Kirill Malahov
Finished
۰۱:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۰۰
Ivan Pandur
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۲:۱۵
Vladislav Chakhur
۱
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۳
۲
Vadim Putilovsky
Finished
۰۲:۴۵
Roman Astreev
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۰
Kirill Malahov
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Anisimov
۰
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۳:۱۵
Alexey Vlasov
۰
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۳:۳۰
Ivan Pandur
۲
۳
Vladimir Staroverov
Finished
۰۳:۴۵
Vladislav Chakhur
۳
۰
Vadim Putilovsky
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۴:۱۵
Kirill Malahov
۲
۱
Andrey Pravdnov
inprogress
۰۴:۱۵
Roman Zelenskii
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۳۰
Vladimir Staroverov
۱
۲
Evgeny Anisimov
inprogress
۰۴:۴۵
  World TT-CUP
Petr Vrastil
۳
۰
Lukas Pour
Finished
۰۰:۲۰
Oleh Formaziuk
۰
۳
Maksym Kukharuk
Finished
۰۰:۲۵
Marek Teiml
۳
۲
Jiri Manas
Finished
۰۰:۵۰
Anatoly Zapletnyuk
۰
۳
Trachuk Viktor
Finished
۰۰:۵۵
Petr Vrastil
۳
۰
Marek Teiml
Finished
۰۱:۲۰
Igor Demchuk
۳
۱
Maksym Kukharuk
Finished
۰۱:۲۵
Oleh Formaziuk
۳
۰
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۱:۵۵
Petr Vrastil
۳
۰
Lukas Pour
Finished
۰۲:۲۰
Igor Demchuk
۳
۰
Trachuk Viktor
Finished
۰۲:۲۵
Anatoly Zapletnyuk
۳
۱
Maksym Kukharuk
Finished
۰۲:۵۵
Igor Demchuk
۳
۰
Anatoly Zapletnyuk
Finished
۰۳:۲۵
Oleh Formaziuk
۱
۳
Trachuk Viktor
Finished
۰۳:۵۵
Igor Demchuk
۰
۳
Oleh Formaziuk
Finished
۰۴:۲۵
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۲
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۲:۰۰
Robert Szymik
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۲:۴۵
Damian Korczak
۳
۲
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۳:۰۰
Wojciech Gluszek
۱
۳
Lukasz Pietraszko
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Misiak
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۴۵
Radoslaw Malinowski
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۰۴:۰۰
Damian Korczak
۳
۲
Mateusz Repke
Finished
۰۴:۳۰
Lukasz Pietraszko
۱
۲
Szymon Radlo
inprogress
۰۴:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید