0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Petr Oliver Korp
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۴:۳۰
Julius Legen
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Jaromir Cernik
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۳:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۰۰
Bronislav Roubal
۳
۱
Martin Nypl
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۵:۰۰
Patrik Pycha
۳
۰
Vlastimil Pecka
Finished
۰۰:۰۰
Karel Hons
۳
۱
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Hanus
۳
۲
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۰:۰۰
Martin Guk
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۱:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Julius Legen
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Milan Vrabec
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Julius Legen
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Milan Vrabec
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Julius Legen
Finished
۰۶:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Julius Legen
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Milan Vrabec
Finished
۰۷:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۹:۳۰
Radovan Polasek
۳
۲
Radomir Revay
Finished
۰۹:۳۰
Martin Zizka
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۰۹:۳۰
Adam Vitasek
۳
۱
Ondrej Paril
Finished
۱۰:۰۰
Cesta Havrda
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Revay
۱
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۰:۳۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Petr Korp Sr.
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Paril
۳
۰
Radovan Polasek
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۱:۰۰
Radovan Polasek
۲
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۱:۳۰
Martin Zizka
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Petr Korp Sr.
Finished
۱۲:۰۰
Radomir Revay
۳
۲
Ondrej Paril
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۲:۰۰
Martin Zizka
-
-
Jaromir Vyboch
Finished
۱۳:۰۰
Adam Vitasek
۲
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۳۰
Ales Berbr
۳
۱
Petr Kalias
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Machart
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۲
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۳۰
Oldrich Vrtal
۲
۳
Sebastian Kasnik
Finished
۱۴:۰۰
Martin Nypl
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۴:۰۰
Martin Zizka
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۱۴:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۴:۳۰
Petr Kalias
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۴:۳۰
Sebastian Kasnik
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۱۵:۰۰
Kamil Gavelcik
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۵:۳۰
Ales Berbr
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۱
Martin Zizka
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Machart
۲
۳
Martin Nypl
Finished
۱۵:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۶:۰۰
Petr Kalias
۱
۳
Sebastian Kasnik
Finished
۱۶:۰۰
Bronislav Roubal
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۶:۰۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۶:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۶:۳۰
Bronislav Roubal
۳
۲
Martin Nypl
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Machart
۳
۲
Kamil Gavelcik
Finished
۱۷:۰۰
Michal Zahradka
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۷:۰۰
Sebastian Kasnik
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۱۷:۰۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Daniel Tuma
Finished
۱۷:۳۰
Michal Moravec
۳
۱
Petr Zivny
Finished
۱۷:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۱۷:۳۰
Karel Baros
۲
۳
Karel Zeman
Finished
۱۷:۳۰
Patrik Pycha
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۸:۰۰
Martin Mastera
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Dalimil Machander
Finished
۱۸:۰۰
Jan Knot
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۱۸:۰۰
Karel Zeman
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۸:۳۰
Petr Zivny
۲
۳
Martin Mastera
Finished
۱۸:۳۰
Radim Pavelka
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Tuma
۰
۳
Jan Knot
Finished
۱۸:۳۰
Stanislav Hudec
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Andrle
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۹:۰۰
Dalimil Machander
۳
۱
Karel Baros
Finished
۱۹:۰۰
Michal Moravec
۳
۱
Martin Mastera
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۱۹:۳۰
Karel Baros
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۹:۳۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Jan Knot
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Tuma
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۲۰:۰۰
Petr Zivny
۳
۲
Stanislav Hudec
Cancelled
۲۰:۰۰
Karel Zeman
۳
۰
Dalimil Machander
Finished
۲۰:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۲۰:۰۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۲۱:۰۰
Jan Knot
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۲۱:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Karel Zeman
Finished
۲۱:۰۰
Michal Moravec
۱
۳
Martin Mastera
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Lieskovsky
۱
۳
Tomek Batog
Finished
۲۱:۳۰
Ales Novak
۲
۳
Dominik Lengal
Finished
۲۱:۳۰
Petr Vicherek
۳
۱
Ondrej Paril
Finished
۲۱:۳۰
Jaroslav Kasan
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۲۱:۳۰
Marek Zaskodny
۳
۲
Matej Mazurek
Finished
۲۲:۰۰
Michal Syroha
۳
۱
Matej Pycha
Finished
۲۲:۰۰
Tomas Bartik
۲
۳
Michal Moravec
Finished
۲۲:۰۰
Jan Svoboda
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۲۲:۰۰
Jan Pleskot
-
-
Michal Syroha
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Dominik Lengal
-
-
Tomas Bartik
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Tomek Batog
-
-
Jan Svoboda
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Ondrej Paril
-
-
Marek Zaskodny
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  Germany Challenger Series
Jeet Chandra
۳
۱
Anton Limonov
Finished
۱۲:۰۰
Anton Limonov
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۱۴:۴۰
Dennis Klein
۳
۰
Kenan Hrnic
Finished
۱۰:۰۰
Denis Dorcescu
۱
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۰:۴۰
Alvaro Gainza
۱
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۱:۲۰
Dennis Klein
۳
۱
Denis Dorcescu
Finished
۱۲:۴۰
Alvaro Gainza
۰
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۳:۲۰
Jeet Chandra
۳
۰
Miguel Nunez
Finished
۱۴:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Alvaro Gainza
Finished
۱۵:۲۰
Denis Dorcescu
۳
۰
Kenan Hrnic
Finished
۱۶:۰۰
Anton Limonov
۳
۰
Miguel Nunez
Finished
۱۶:۴۰
Jeet Chandra
۳
۱
Florian Bourrassaud
Finished
۱۷:۲۰
Denis Dorcescu
۳
۰
Alvaro Gainza
Finished
۱۸:۰۰
Miguel Nunez
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۱۸:۴۰
Anton Limonov
۳
۲
Florian Bourrassaud
Finished
۱۹:۲۰
Dennis Klein
۱
۳
Jeet Chandra
Finished
۲۰:۰۰
Alvaro Gainza
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۲۰:۴۰
Dennis Klein
۳
۰
Anton Limonov
Finished
۲۱:۲۰
Miguel Nunez
۲
۲
Florian Bourrassaud
inprogress
۲۲:۰۰
  World TT-CUP
Jakub Jenicek
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۲۵
Hluchy Marek
۳
۲
Prusa Martin
Finished
۰۰:۲۰
Martin Kocvara
۳
۱
Ondrej Kirchman
Finished
۰۰:۲۵
David Jicha
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۰:۵۵
Jean-Baptiste Cousin
۲
۳
Hluchy Marek
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Marko Viidas
۳
۱
Kuido Poder
Finished
۰۹:۱۵
Repin Aleksei
۰
۳
Kuido Poder
Finished
۰۹:۴۵
Vojtech Hruska
۲
۳
David Mutl
Finished
۰۹:۵۰
Repin Aleksei
۳
۲
Ilja Polozov
Finished
۱۰:۱۵
Jiri Manas
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۲۰
Pavel Kocabek
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۰:۲۵
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Vera Victor
Finished
۱۰:۴۰
Ilja Polozov
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۰:۴۵
Vojtech Hruska
۰
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۵۰
Repin Aleksei
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۱:۱۵
David Mutl
۳
۱
Jiri Manas
Finished
۱۱:۲۰
Pavel Kocabek
۳
۱
Christian Kratochvil
inprogress
۱۱:۲۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Francisco Marin
Finished
۱۱:۴۰
Kuido Poder
۳
۲
Ilja Polozov
Finished
۱۱:۴۵
Vojtech Hruska
۲
۳
Jiri Manas
Finished
۱۱:۵۰
Jan Trefny
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۱:۵۵
Martin Novak
۳
۱
David Mutl
Finished
۱۲:۲۰
Pavel Kocabek
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۲:۲۵
Kuido Poder
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Jiri Manas
۳
۰
Vojtech Hruska
Finished
۱۲:۵۰
Michal Nemec
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۲:۵۵
Martin Novak
۳
۰
David Mutl
Finished
۱۳:۲۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۳:۵۰
Francisco Marin
۰
۳
Vera Victor
Finished
۱۴:۱۰
Svoboda Vladimir
۳
۰
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۲۰
Pavel Vilhelm
۱
۳
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۵۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۱۴:۵۵
Petr Libovicky
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۵:۲۵
Pavel Vilhelm
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۰
Martin Kocvara
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۵:۵۵
Stepien Marcin
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۶:۰۰
Gustav Lomsky
۲
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Jenicek
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۶:۲۵
Robert Jamrich
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۶:۵۵
Petr Libovicky
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۷:۲۰
Miguel Molina
۳
۰
Javier Benito
Finished
۱۷:۴۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۱۷:۵۵
Alberto Pomares
۳
۲
Juan Carlos Pomares
Finished
۱۸:۱۰
Jan Hendrych
۳
۱
Petr Semrad
Finished
۱۸:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Denis Benes
Finished
۱۸:۲۵
Miguel Molina
۳
۰
Juan Carlos Pomares
Finished
۱۸:۴۰
Mart Vaarpu
۰
۳
Dmitri Krasnov
Finished
۱۸:۴۵
Lukas Soucek
۰
۳
Matej Stach
Finished
۱۸:۵۵
Javier Benito
۳
۰
Alberto Pomares
Finished
۱۹:۱۰
Aivo Noogen
۱
۳
Le Liu
Finished
۱۹:۱۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۱۹:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Matej Stach
Finished
۱۹:۲۵
Miguel Molina
۳
۱
Alberto Pomares
Finished
۱۹:۴۰
Mart Vaarpu
۰
۳
Le Liu
Finished
۱۹:۴۵
Denis Benes
۰
۳
Lukas Soucek
Finished
۱۹:۵۵
Juan Carlos Pomares
۰
۳
Javier Benito
Finished
۲۰:۱۰
Dmitri Krasnov
۱
۳
Aivo Noogen
Finished
۲۰:۱۵
Petr Semrad
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۲۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Lukas Soucek
Finished
۲۰:۲۵
Miguel Molina
۱
۳
Javier Benito
Finished
۲۰:۴۰
Mart Vaarpu
۰
۳
Aivo Noogen
Finished
۲۰:۴۵
Matej Stach
۳
۲
Denis Benes
Finished
۲۰:۵۵
Alberto Pomares
۳
۰
Juan Carlos Pomares
Finished
۲۱:۱۰
Le Liu
۰
۳
Dmitri Krasnov
Finished
۲۱:۱۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Petr Semrad
Finished
۲۱:۲۰
Miguel Molina
۱
۳
Juan Carlos Pomares
Finished
۲۱:۴۰
Vaclav Hodak
۲
۳
Martin Filipek
Finished
۲۱:۵۰
Javier Benito
۱
۲
Alberto Pomares
inprogress
۲۲:۱۰
Dmitri Krasnov
۰
۱
Aivo Noogen
inprogress
۲۲:۱۵
Marat Filip
۰
۱
Hejda Vaclav Sr.
inprogress
۲۲:۲۰
Petr Silhan
۰
۰
Krystof Prida
inprogress
۲۲:۲۵
  Europe TT Elite Series
Karol Wisniewski
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۴۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۵
Petr David
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۳۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۰۰
Dawid Kotwica
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۳:۴۵
Petr David
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۱۵
Petr David
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۴۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۴۵
Petr David
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۷:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۴۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۹:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Damian Wojdyla
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۱۵
Marco Golla
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۲:۳۰
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۳:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۱۳:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۴۵
Marco Golla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۰۰
Kuzmicz Jakub
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۱۵
Daniel Bak
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۴:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۵:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۵:۴۵
Marco Golla
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۶:۰۰
Daniel Lis
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۰۰
Marco Golla
۱
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۷:۳۰
Daniel Bak
۳
۱
Milosz Przybylik
Finished
۱۸:۰۰
Daniel Lis
۳
۲
Marco Golla
Finished
۱۸:۳۰
Milosz Przybylik
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۹:۰۰
Daniel Bak
۳
۲
Michal Malachowski
Finished
۱۹:۳۰
Marco Golla
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۲۰:۰۰
Daniel Lis
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۲۰:۳۰
Milosz Przybylik
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۲۱:۰۰
Marco Golla
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۲۱:۳۰
Michal Minda
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۲۱:۴۵
Daniel Lis
۱
۳
Milosz Przybylik
Finished
۲۲:۰۰
Mateusz Burkacki
۰
۰
Zochniak Jakub
inprogress
۲۲:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۱:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Kireev
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۳۰
Igor Akimov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Ruslan Onischenko
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Kireev
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Buluy
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Buluy
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Sergey Buluy
Finished
۰۷:۳۰
Spartak Abalmaz
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۸:۰۰
Anton Yolkin
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۸:۳۰
Jan Zaharov
۱
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yolkin
۱
۳
Denis Kebalo
Finished
۰۹:۳۰
Spartak Abalmaz
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۱۰:۰۰
Denys Scherbak
۳
۲
Denis Kebalo
Finished
۱۰:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۱
Spartak Abalmaz
Finished
۱۱:۰۰
Denys Scherbak
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۱:۳۰
Denis Kebalo
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۲:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۱۲:۳۰
Jan Zaharov
۰
۳
Spartak Abalmaz
Finished
۱۳:۰۰
Denis Kebalo
۳
۲
Denys Scherbak
Finished
۱۳:۳۰
Artyom Doroshenko
۳
۱
Sergey Skachenko
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Lazebny
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۴:۳۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۱۴:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۵:۰۰
Dmitriy Bortsov
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۱۵:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۱۵:۳۰
Dmitriy Bortsov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۱۶:۰۰
Artyom Doroshenko
۰
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۶:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Skachenko
۰
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۷:۰۰
Eduard Rubtsov
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۷:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۷:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Dmitriy Bortsov
Finished
۱۸:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۸:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۱۹:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۰
Dmitriy Bortsov
Finished
۱۹:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۹:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Igor Sukovaty
Finished
۲۰:۰۰
Plushch Pavlo
۲
۳
Igor Sukovaty
Finished
۲۱:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Plushch Pavlo
Finished
۲۲:۰۰
  Russia Liga Pro
Oleg Kutuzov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۱۵
Roman Astreev
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Staroverov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۳۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۳۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Kirill Malahov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Kirill Malahov
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Roman Chernyi
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Nikolay Pashkov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Zabrodin
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Pustoselov
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Krikunov
۱
۳
Roman Chernyi
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۱۵
Roman Chernyi
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Smirnov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۱:۴۰
Roman Chernyi
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۱:۴۵
Pavel Semenov
-
-
Valery Kutin
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۲:۱۰
Aleksei Naumov
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۱۲:۱۵
Anton Boev
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۲:۱۵
Aleksandr Golyshev
۲
۳
Igor Poletaev
Finished
۱۲:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۲:۴۵
Valery Kutin
۳
۲
Vladimir Slesarev
Finished
۱۳:۰۰
Ruben Arutiunov
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۱۳:۰۰
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۱۵
Igor Poletaev
۲
۳
Ruben Arutiunov
Finished
۱۳:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Anton Boev
Finished
۱۳:۴۵
Danila Andreev
۱
۳
Aleksandr Golyshev
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۱۴:۰۰
Anton Boev
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۴:۱۵
Aleksei Naumov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Golyshev
۲
۳
Ruben Arutiunov
Finished
۱۴:۳۰
Nikita Sukharnikov
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۴:۴۵
Igor Poletaev
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۱۵:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Anton Boev
Finished
۱۵:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۰
Aleksei Naumov
Finished
۱۵:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۵:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Alexander Skrebnev
Finished
۱۶:۰۰
Sergey Kulikov
۲
۳
Konstantin Simonov
Finished
۱۶:۱۵
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۱۶:۱۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۶:۴۵
Igor Blinov
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Skrebnev
۱
۳
Mikhail Gusev
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Artemov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۱۵
Konstantin Simonov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۷:۱۵
Roman Alov
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۷:۴۵
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۲
Mikhail Gusev
Finished
۱۸:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۱۵
Sergey Kulikov
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۱۸:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۸:۳۰
Konstantin Simonov
۳
۱
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۸:۴۵
Andrey Artemov
۲
۳
Roman Alov
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Puzyrev
۳
۱
Vladimir Vologzhanin
Finished
۲۰:۰۰
Artem Karagodin
۰
۳
Girevenkov Alik
Finished
۲۰:۱۵
Igor Mekhasyuk
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۲۰:۱۵
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Pinkovsky
۳
۰
Shirshov Alexander
Finished
۲۰:۳۰
Ivan Afanasiyev
۳
۲
Fedor Chernoskulov
Finished
۲۰:۴۵
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۰:۴۵
Vadim Georgievich Evlampiev
۳
۱
Afanasev Maksim Andreevich
Finished
۲۱:۰۰
Vladimir Vologzhanin
۳
۰
Mikhail Sverdlov
Finished
۲۱:۰۰
Girevenkov Alik
۲
۳
Bogdan Grebenyuk
Finished
۲۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۳
۱
Ivan Afanasiyev
Finished
۲۱:۱۵
Sergey Kuzmin
۱
۳
Sergey Puzyrev
Finished
۲۱:۳۰
Shirshov Alexander
۳
۲
Vadim Georgievich Evlampiev
Finished
۲۱:۳۰
Fedor Chernoskulov
۱
۳
Igor Mekhasyuk
Finished
۲۱:۴۵
Evgenii Kryuchkov
۲
۳
Artem Karagodin
Finished
۲۱:۴۵
Sergey Puzyrev
۳
۰
Mikhail Sverdlov
Finished
۲۲:۰۰
Artem Karagodin
۱
۱
Bogdan Grebenyuk
inprogress
۲۲:۱۵
Igor Mekhasyuk
۱
۲
Ivan Afanasiyev
inprogress
۲۲:۱۵
Vladimir Vologzhanin
-
-
Sergey Kuzmin
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Alexander Sahakyan
۳
۲
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۵۰
Jon Mirzoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۱۰
Murad Asatryan
۱
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۵۰
Avet Vasilyan
۲
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۲:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۱۰
Murad Asatryan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۳۰
David Ghotanyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۵:۱۰
David Ghotanyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۶:۱۰
  World World Team Championships Men
Earl J. Alto
۰
۳
Angel Naranjo
Finished
۰۶:۳۰
Sathiyan Gnanasekaran
۳
۰
Denis Zholudev
Finished
۰۸:۳۰
Harmeet Desai
۰
۳
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۹:۰۰
Manav Vikash Thakkar
۳
۰
Alan Kurmangaliyev
Finished
۰۹:۳۰
Sathiyan Gnanasekaran
۲
۳
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۹:۴۵
Harmeet Desai
۳
۰
Denis Zholudev
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Polansky
۳
۰
David Xu
Finished
۱۱:۳۰
Ovidiu Ionescu
۲
۳
Noshad Alamiyan
Finished
۱۶:۰۰
  Belarus Liga Pro
Khvesenia Denis
۰
۳
Yurii Moroz
Finished
۰۸:۳۰
Petr Mukhurov
۰
۳
Khvesenia Denis
Finished
۱۰:۰۰
Yurii Moroz
۳
۲
Petr Mukhurov
Finished
۱۱:۰۰
Daniil Devyatnikov
۳
۰
Sergei Gus
Finished
۱۵:۰۰
Anton Mokei
۳
۲
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Glushko
۱
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۷:۰۰
Aleksei Kuchuk
۰
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۸:۰۰
Anton Mokei
۳
۰
Aleksandr Glushko
Finished
۱۸:۳۰
Aleksei Kuchuk
۲
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۹:۰۰
Gerbert Piantkovskii
۲
۳
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۰:۳۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Sidorkov
۳
۱
Gerbert Piantkovskii
Finished
۲۲:۰۰
Gerbert Piantkovskii
-
-
Dmitrii Romanenko
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  World World Team Championships Women
Ying Han
۳
۰
Katerina Tomanovska
Finished
۰۸:۳۰
Sreeja Akula
۳
۰
Hana Goda
Finished
۰۸:۳۰
Manika Batra
۳
۲
Meshref Dina
Finished
۰۹:۰۰
Nina Mittelham
۳
۱
Hana Matelova
Finished
۰۹:۰۰
Diya Parag Chitale
۲
۳
Yousra Helmy
Finished
۰۹:۳۰
Sreeja Akula
۳
۱
Meshref Dina
Finished
۱۰:۰۰
  Czech Republic TT Star Series
Tapia Rodrigo
۰
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۰:۰۵
Pavol Mego
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۰:۴۰
Yannick Vostes
۲
۳
Frantisek Onderka
Finished
۱۱:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۳
۰
Tapia Rodrigo
Finished
۱۱:۴۵
Pavol Mego
۱
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۲:۱۵
Yannick Vostes
۲
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۳:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۳
۰
Pavol Mego
Finished
۱۳:۴۵
Yannick Vostes
۳
۰
Jiri Vrablik
Finished
۱۴:۴۵
Frantisek Onderka
۲
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۵:۱۵
Tapia Rodrigo
۰
۳
Pavol Mego
Finished
۱۵:۴۵
Abdel-Kader Salifou
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۶:۱۵
Frantisek Onderka
۰
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۷:۱۵
  Armenia Armenia ITT CUP Women
Rima Khlghatyan
۱
۳
Marianna Sahakyan
Finished
۲۱:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید