0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Robert Collins
۰
۴
Ryan Murray
Finished
۱۲:۰۵
Greg Ritchie
۲
۴
Peter Jacques
Finished
۱۲:۲۰
Mark McGeeney
۱
۴
Daniel Klose
Finished
۱۲:۳۵
Ryan Murray
۴
۳
Greg Ritchie
Finished
۱۲:۵۰
Daniel Klose
۱
۴
Robert Collins
Finished
۱۳:۱۵
Peter Jacques
۲
۴
Mark McGeeney
Finished
۱۳:۳۰
Ryan Murray
۱
۴
Daniel Klose
Finished
۱۳:۵۰
Greg Ritchie
۴
۲
Mark McGeeney
Finished
۱۳:۵۰
Robert Collins
۴
۲
Peter Jacques
Finished
۱۴:۰۵
Daniel Klose
۴
۳
Greg Ritchie
Finished
۱۴:۲۰
Robert Collins
۴
۲
Peter Jacques
Finished
۱۵:۰۰
Robert Collins
۱
۴
Greg Ritchie
Finished
۱۵:۲۰
Peter Jacques
۰
۴
Ryan Murray
Finished
۱۵:۴۵
Ryan Murray
۴
۲
Mark McGeeney
Finished
۱۵:۵۰
Mark McGeeney
۴
۰
Robert Collins
Finished
۱۶:۰۰
Peter Jacques
۰
۴
Daniel Klose
Finished
۱۶:۱۵
Ryan Murray
۴
۲
Mark McGeeney
Finished
۱۶:۵۰
  World World Grand Prix
Callan Rydz
۰
۰
Krzysztof Ratajski
inprogress
۲۱:۳۰
Brendan Dolan
-
-
Stephen Bunting
بازی شروع نشده است
۲۲:۰۰
Chris Dobey
-
-
Luke Humphries
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
Dimitri van de Bergh
-
-
Dave Chisnall
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۰
Johnny Clayton
-
-
Dirk van Duijvenbode
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید