0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار حکم پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K22 Cyber League
Indiana Pacers (Cyber)
۱۲۰
۱۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۳۴
۱۱۵
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۱۶
۱۰۹
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۳
۹۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۹۹
۱۱۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۰
۱۳۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۲۲
۱۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۱۸
۱۱۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۰۰
۱۱۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۸
۷۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۱
۹۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۵
۱۱۶
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
Washington Wizards (Cyber)
۸۷
۱۲۰
Miami Heat (Cyber)
inprogress
۲۱:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۶
۶۵
Portland Trail Blazers (Cyber)
inprogress
۲۱:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
-
-
Los Angeles Clippers (Cyber)
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  World NBA 2K22 3x3
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۱۴
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۵
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۹
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۲
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۲
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۳
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۳
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۴
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۸
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۴
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۰:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۶
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۱:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۲:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۲
۳
LA Lakers 2K22 3x3
inprogress
۲۲:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
-
-
LA Clippers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۵
  World NBA 2K22 Cyber Championship
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۵
۱۳۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۶
۱۶۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۲۰
Boston Celtics (Cyber)
۹۷
۹۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۲۹
Phoenix Suns (Cyber)
۱۴۲
۱۳۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۴۸
Detroit Pistons (Cyber)
۸۷
۱۰۳
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
Detroit Pistons (Cyber)
۱۰۴
۱۲۱
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۲۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۳۵
۱۵۳
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۹:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۵
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۰۱
Golden State Warriors (Cyber)
۱۴۷
۱۵۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۸
۱۱۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۳:۴۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۵
۱۰۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۴:۵۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۸
۱۲۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۱۸
San Antonio Spurs (Cyber)
۱۱۴
۱۳۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۳
۱۱۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۴
۱۱۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۰۷
Miami Heat (Cyber)
۱۲۳
۱۲۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۲۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۳
۱۰۷
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۹:۲۳
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۸
۱۲۴
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۹:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۷
۱۰۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۴۰
Toronto Raptors (Cyber)
۸۴
۱۰۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۴۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۳
۱۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۰:۵۵
Denver Nuggets (Cyber)
۱۳۵
۱۰۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۵۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۸
۱۱۳
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۲:۰۲
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۶
۱۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Chicago Bulls (Cyber)
۸۸
۱۱۴
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۳:۲۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۵۱
۱۵۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۳۰
۱۲۸
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۶:۰۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۲۳
۱۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۱۴
۹۵
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۳۲
۱۰۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۷:۲۲
Toronto Raptors (Cyber)
۱۱۶
۱۲۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۷:۲۴
Denver Nuggets (Cyber)
۱۱۹
۹۶
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۷:۳۲
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۱
۱۲۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۳۲
Miami Heat (Cyber)
۱۳۸
۱۳۵
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۸:۵۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۹
۱۲۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۸:۵۲
Utah Jazz (Cyber)
۱۳۳
۱۱۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۹:۱۵
Detroit Pistons (Cyber)
۹۴
۱۲۶
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۹:۱۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۴۴
۱۱۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۰:۱۸
Sacramento Kings (Cyber)
۱۱۴
۱۱۹
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۲۰:۲۶
Brooklyn Nets (Cyber)
۷۷
۷۴
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۲۱:۴۷
  World NBA 2K21 1x1
Michael Jordan
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
James Harden
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۲۰
Bradley Beal
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۴۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
James Harden
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۱۰
Kawhi Leonard
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۰:۵۰
James Harden
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۰۰
Damian Lillard
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۱:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۱:۴۰
LeBron James
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۱:۵۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۳:۰۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۲۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۳۰
Damian Lillard
۱۲
۱۴
James Harden
Finished
۰۳:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
LeBron James
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۱۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Bradley Beal
Finished
۰۴:۲۰
James Harden
۱۳
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۵:۱۰
James Harden
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۵:۲۰
LeBron James
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۵:۵۰
James Harden
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۸
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۱۰
Michael Jordan
۶
۱۲
LeBron James
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۶:۳۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۴۰
James Harden
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۶:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۰۰
Damian Lillard
۳
۱۰
LeBron James
Finished
۰۷:۱۰
Kobe Bryant
۵
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
James Harden
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۷:۵۰
LeBron James
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۸:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۸:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۸:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۰۰
Damian Lillard
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۹:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۹:۳۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
James Harden
Finished
۰۹:۴۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
Luka Doncic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۰۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۱۰
James Harden
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۱۰:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۴۰
LeBron James
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۰:۵۰
James Harden
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۰۰
Damian Lillard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۱۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۱:۴۰
Russell Westbrook
۸
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۱:۵۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۲:۱۰
James Harden
۱۱
۱۳
Bradley Beal
Finished
۱۲:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۳۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۲:۴۰
LeBron James
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۰۰
Damian Lillard
۱۲
۱۴
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۱۰
Russell Westbrook
۳
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۲۰
James Harden
۸
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۱۳:۴۰
LeBron James
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۳:۵۰
Luka Doncic
۱۲
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۴:۴۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۴:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۰۰
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۱۰
James Harden
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۵:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۱۵:۴۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۶:۰۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۶:۱۰
Kawhi Leonard
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۴۰
James Harden
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۶:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۷:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۰
LeBron James
۹
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۷:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۳۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
James Harden
Finished
۱۷:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۱۷:۵۰
Damian Lillard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۰۰
Luka Doncic
۱۳
۱۵
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۱۰
James Harden
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۲۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۸:۳۰
Damian Lillard
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۴۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۹:۰۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۹:۱۰
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Russell Westbrook
Finished
۱۹:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۱۹:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۱۹:۴۰
James Harden
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۹:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۰۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۱۰
LeBron James
۱۶
۱۴
Kawhi Leonard
Finished
۲۰:۲۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۲۰:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۲۰:۴۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۰:۵۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۲۱:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۱۰
Bradley Beal
۱۱
۱۳
Luka Doncic
Finished
۲۱:۲۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۱:۳۰
James Harden
۸
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۲۱:۴۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۵۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۲۲:۰۰
Luka Doncic
۱۰
۹
Russell Westbrook
Finished
۲۲:۱۰
Kobe Bryant
۵
۱۰
Michael Jordan
inprogress
۲۲:۲۰
LeBron James
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۲۲:۳۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Golden State Warriors (Cyber)
۶۵
۷۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۰:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۵
۶۴
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۰:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۸۱
۷۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۱:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۶
۵۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۶۵
۷۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۵
۸۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۴
۶۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۲:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۰
۹۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۸۷
۷۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۳
۸۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۸۹
۷۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۴:۵۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۵
۷۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۵:۱۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۴
۷۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۵:۳۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۳
۷۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۶
۶۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۷
۸۱
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۷:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۷۵
۸۴
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۷
۶۴
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۵۷
۸۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۶۸
۸۱
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۰
۵۷
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۱
۷۲
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۴
۸۴
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۷
۵۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۸۰
۷۸
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۸
۶۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۵۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۳
۶۵
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۵
۹۰
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۱
۸۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۲
۶۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۲
۶۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۹۰
۸۴
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۱
۷۹
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۸
۶۳
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۹۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۳
۷۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۶۹
۷۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۷
۷۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۶
۶۹
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۸:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۹۰
۶۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۸۷
۶۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۹
۸۱
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۸۶
۷۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۰:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۶۱
۸۳
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۲۱:۳۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۳
۶۸
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۲۱:۵۷
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید